Quý Khách Khi Đăng Ký Tài khoản tại gigi.vn thì sẽ nhận được thư thông báo qua email. Chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị về các sản phẩm đang giảm giá, thời hạn bảo hành, các promotion... Quý khách có thể chọn chỉ nhận thư thông báo trong các sản phẩm và dịch vụ mà quý khách ưa thích, hoặc từ chối nhận thư thông báo.

 

images/banner may van phong.jpg