Khuyến Mại

Mới

Ưa Thích

-15%

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.150.000

1.892.000

-12%

-10%

-10%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

Máy bán hàng cảm ứng Pos UTG-1037U

30.260.000

28.141.800

-7%

-6%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy in hóa đơn APOS -230

2.175.000

2.044.500

-6%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

23.800.000

22.610.000

-5%

Máy in mã vạch công nghiệp TSC ME 240

15.100.000

14.345.000

-5%

Máy in mã vạch Godex EZ-2200Plus

18.950.000

18.002.500

-5%

Chat

-6%

-4%

Máy kiểm kho POINT MOBILE PM40-2D

16.500.000

15.840.000

-4%

-4%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

23.800.000

22.610.000

-5%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy kiểm kho Datalogic DH60

12.893.000

12.635.140

-2%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

-2%

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.150.000

1.892.000

-12%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

-15%

-10%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

23.800.000

22.610.000

-5%

Máy in mã vạch công nghiệp TSC ME 240

15.100.000

14.345.000

-5%

Máy in mã vạch TSC TTP 244PRO

4.350.000

4.263.000

-2%

-6%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%Sản Phẩm

có 47 sản phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy in hóa đơn TAWA-085Mini

1.150.000

1.127.000

-2%

-1%

Máy in hóa đơn APOS -230

2.175.000

2.044.500

-6%

Máy in hóa đơn Sewoo TS400

2.950.000

2.920.500

-1%

Máy in hóa đơn Sewoo SKL-T20EB

3.980.000

3.900.400

-2%

Đầu đọc mã vạch Opticon OPR-3201

1.920.000

1.900.800

-1%

-4%

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.150.000

1.892.000

-12%

-4%

-15%

1

2

>