Khuyến Mại

Mới

Ưa Thích

-15%

-14%

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.150.000

1.892.000

-12%

Máy in mã vạch TSC TTP 244PRO

4.350.000

3.871.500

-11%

-10%

-10%

-9%

Máy bán hàng cảm ứng Pos Ejeton E715

11.520.000

10.598.400

-8%

Máy bán hàng cảm ứng Pos UTG-1037U

30.260.000

28.141.800

-7%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

Máy in hóa đơn APOS -230

2.175.000

2.044.500

-6%

-6%

Chat

-6%

-9%

Máy kiểm kho POINT MOBILE PM40-2D

16.500.000

15.840.000

-4%

-4%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy kiểm kho Datalogic DH60

12.893.000

12.635.140

-2%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

-14%

Đầu đọc mã vạch Symbol LS2208

2.150.000

1.892.000

-12%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

-15%

-10%

Máy in mã vạch công nghiệp TSC ME 240

15.100.000

14.345.000

-5%

Máy in mã vạch TSC TTP 244PRO

4.350.000

3.871.500

-11%

-6%