SELECT COUNT(productURL) FROM products WHERE LCASE(productURL) = 'may-tinh-de-ban--hp-390-0023d' Máy tính để bàn HP 390-0023d | Máy Tính Để Bàn | gigi.vn gì gì cũng có

Sản Phẩm

có sản phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

9