Khuyến Mại

Ưa Thích

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

22.500.000

21.375.000

-5%

Máy kiểm kho POINT MOBILE PM40-2D

16.500.000

15.840.000

-4%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

Máy kiểm kho Datalogic DH60

12.893.000

12.635.140

-2%

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

22.500.000

21.375.000

-5%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy kiểm kho POINT MOBILE PM40-2D

16.500.000

15.840.000

-4%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%

Máy kiểm kho Datalogic DH60

12.893.000

12.635.140

-2%


Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy kiểm kho CipherLab RS30

12.800.000

12.544.000

-2%

Máy kiểm kho Point Mobile PM60-2D

22.500.000

21.375.000

-5%

Máy kiểm kho POINT MOBILE PM40-2D

16.500.000

15.840.000

-4%

Máy kiểm kho IEI MODAT-531

18.590.000

17.474.600

-6%

Máy kiểm kho Datalogic DH60

12.893.000

12.635.140

-2%

Máy kiểm kho Honeywell’s Dolphin 60s

13.010.000

12.099.300

-7%