Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy hủy tài liệu Bonsaii 3S16

3.350.000

3.216.000

-4%

Máy hủy tài liệu Bonsaii 4S23

4.150.000

3.984.000

-4%

Máy hủy tài liệu Binno S17

5.250.000

5.040.000

-4%

Máy chiếu Nec NP-VE281XG

12.800.000

11.520.000

-10%

Máy hủy tài liệu NiKatei PS-900C

26.200.000

25.414.000

-3%