Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.266.000

3.004.720

-8%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.320.000

2.227.200

-4%

-6%

-4%

-8%

-4%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K21

2.780.000

2.724.400

-2%

-12%

Máy chấm công Zkteco D2

3.350.000

3.149.000

-6%

1

2

3

...

8

9

>