Sản Phẩm

có sản phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công Ronald Jack Pro8899

4.050.000

3.726.000

-8%

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.200.000

2.944.000

-8%

-6%

-4%

-7%

-5%

-4%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.220.000

2.131.200

-4%

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14

2.500.000

2.300.000

-8%

-5%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.200.000

3.072.000

-4%

-6%

-2%

-6%

109