Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.200.000

2.752.000

-14%

-8%

-10%

-8%

-8%

-15%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.220.000

2.131.200

-4%

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14

2.500.000

2.300.000

-8%

-8%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.200.000

2.784.000

-13%

-10%

-9%

Máy chấm công vân tay Tita 169

4.080.000

3.712.800

-9%

-10%