Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công Superma XPASS

6.595.000

6.133.350

-7%

Máy chấm công vân tay Wise Eye 9079

6.596.000

6.200.240

-6%

Máy chấm công Virdi AC-1000

7.330.000

6.816.900

-7%

Máy chấm công Superma XPASS-SLIM

8.356.000

7.854.640

-6%

Máy chấm công Kobio Iclock 860

9.550.000

8.786.000

-8%

Máy chấm công Virdi AC-4000

13.880.000

12.769.600

-8%

Máy chấm công Superma BIOENTRY-W

15.700.000

14.601.000

-7%

Máy chấm công Superma X-STATION

16.350.000

14.551.500

-11%

Máy chấm công Virdi AC-5000

16.400.000

14.760.000

-10%

Máy chấm công Virdi AC-6000

19.800.000

18.810.000

-5%

<

1

...

7

8

9