Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công Superma XPASS

6.595.000

6.133.350

-7%

Máy chấm công Superma XPASS-SLIM

8.356.000

7.854.640

-6%

Máy chấm công Superma BIOENTRY-W

15.700.000

14.601.000

-7%

Máy chấm công Superma X-STATION

16.350.000

14.551.500

-11%

Máy chấm công Superma BioEntry Plus

10.850.000

9.982.000

-8%

Máy chấm công Kobio K40

3.150.000

2.929.500

-7%

Máy chấm công Ronald Jack RJ600

3.165.000

2.880.150

-9%

Máy chấm công Ronald Jack X300

3.450.000

3.243.000

-6%

1

2

3

...

8

9

>