Khuyến Mại

Mới

Ưa Thích

Máy chấm công Gigata T8

3.800.000

2.660.000

-30%

Máy chấm công Gigata T9

3.800.000

2.660.000

-30%

Đầu thiết lập vân tay ASM102(V2)

4.120.000

3.090.000

-25%

Máy chấm công Dahua ASA1222E-S

3.290.000

2.467.500

-25%

-25%

Nút nhân mở cửa Mita 2020i

300.000

240.000

-20%

Máy chấm công Mita 8683

7.250.000

5.800.000

-20%

Máy chấm công Ronal Jack T79

3.100.000

2.790.000

-10%

-20%

-20%

Nút nhấn thoát khẩn Mita

337.500

270.000

-20%

-20%

-20%

Nút nhân mở cửa Mita 2020i

300.000

240.000

-20%

Nút nhấn mở cửa Mita 2020

200.000

160.000

-20%

Đầu đọc thẻ Gigata CR10M

1.625.000

1.300.000

-20%

Đầu đọc thẻ Gigata CR10E

1.187.500

950.000

-20%

Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C

4.125.000

3.300.000

-20%

Máy chấm công Gigata FA1-P

12.187.500

9.750.000

-20%

Máy chấm công Ronald Jack Pro8899

4.050.000

3.726.000

-8%

Máy chấm công Gigata 879C

4.333.333

3.900.000

-10%

Máy chấm công Ronald Jack TFT 600

8.125.000

6.500.000

-20%

-20%

-25%

-20%

Máy chấm công Ronald Jack FA-210

5.612.500

4.490.000

-20%

-20%


Sản Phẩm

có 166 sản phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

-20%

-20%

Máy chấm công Ronal Jack T79

3.100.000

2.790.000

-10%

Máy chấm công Dahua ASA1222E-S

3.290.000

2.467.500

-25%

-25%

Máy chấm công Gigata T8

3.800.000

2.660.000

-30%

Máy chấm công Ronald Jack Pro8899

4.050.000

3.726.000

-8%

Đầu thiết lập vân tay ASM102(V2)

4.120.000

3.090.000

-25%

Máy chấm công Ronald Jack 3000TC

4.125.000

3.300.000

-20%

Máy chấm công Ronald Jack 4000TID-C

4.125.000

3.300.000

-20%

Máy chấm công Ronald Jack 3000TID

4.312.500

3.450.000

-20%

Máy chấm công Gigata 879C

4.333.333

3.900.000

-10%

máy chấm công Ronald Jack 5000T-C

4.375.000

3.500.000

-20%

Máy chấm công Ronald Jack S550

4.437.500

3.550.000

-20%

máy chấm công Ronald Jack 6868

4.444.444

4.000.000

-10%

máy chấm công Ronald Jack 5000T-C

4.550.000

4.095.000

-10%

-20%

Máy chấm công Ronald Jack s400c

4.800.000

3.840.000

-20%

Máy chấm công Tita 9X

5.125.000

4.100.000

-20%

máy chấm công Ronald Jack F-708

5.375.000

4.300.000

-20%

-20%

1

2

3

...

6

7

>