Khuyến Mại

Mới

Ưa Thích

-18%

Máy chấm công vân tay Gigata T8A

3.400.000

2.856.000

-16%

-15%

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.200.000

2.752.000

-14%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.200.000

2.784.000

-13%

-12%

Máy chấm công Ronald Jack Pro 8866

3.450.000

3.036.000

-12%

Máy chấm công Ronald Jack F22

4.500.000

4.005.000

-11%

-10%

-10%

Máy chấm công Mita F09

4.455.000

4.009.500

-10%

Máy chấm công Mita 4000Tid-C

3.150.000

2.992.500

-5%

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.200.000

2.752.000

-14%

-8%

-15%

-10%

-8%

-8%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.200.000

2.784.000

-13%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.220.000

2.131.200

-4%


Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Máy chấm công vân tay Zkteco K50

3.200.000

2.752.000

-14%

-8%

-10%

-8%

-8%

-15%

Máy chấm công vân tay Granding TFT700

8.432.000

7.926.080

-6%

Máy chấm công vân tay ZKTeco K14

2.220.000

2.131.200

-4%

Máy chấm công vân tay Ronald Jack K14

2.500.000

2.300.000

-8%

-8%

máy chấm công vân tay GIGATA 777

3.200.000

2.784.000

-13%

-10%

-9%

Máy chấm công vân tay Tita 169

4.080.000

3.712.800

-9%

-10%

1

2

3

4

5

>