Sản Phẩm

có 24 sản phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Đầu ghi hình Dahua NVR4116HS-4KS2/L

4.300.000

3.225.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4104HS-4KS2

4.488.000

3.366.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5104C-4KL-X

4.650.000

3.487.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4216-4KS2/L

6.110.000

4.582.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR2108-8P-4KS2

7.040.000

5.280.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR1A04

2.222.000

1.666.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR1A08

2.860.000

2.145.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4108HS-4KS2

4.686.000

3.514.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5104H-4KL-X

4.940.000

3.705.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR2104-P-4KS2

4.950.000

3.712.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR4116HS-X

5.170.000

3.877.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4116HS-4KS2

5.400.000

4.050.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5108HS-X

5.566.000

4.174.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4208-4KS2/L

5.640.000

4.230.000

-25%

Đầu ghi hình XVR5116HS-X

7.238.000

5.428.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5108HS-4KL-X

7.308.000

5.481.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4208-4KS2

7.665.000

5.748.750

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4216-4KS2

8.340.000

6.255.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua NVR4232-4KS2

10.186.000

7.639.500

-25%

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR4232AN-X

12.320.000

9.240.000

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5232AN-X

17.270.000

12.952.500

-25%

Đầu ghi hình chuyên dụng MCVR5104-GC

24.650.000

18.487.500

-25%

Đầu ghi hình Dahua XVR5432L-X

26.660.000

19.995.000

-25%

1