Sản Phẩm

Nhà Sản Xuất

Khoảng giá (vnđ)

Bộ đàm cầm tay Motorola CP1100

3.352.000

3.284.960

-2%

Bộ đàm cầm tay Mototrbo SL1M

7.125.000

6.840.000

-4%

Bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P3688

6.198.000

6.074.040

-2%

Bộ đàm cầm tay Motorola GP 3188

6.735.000

6.465.600

-4%

Bộ đàm cầm tay Motorola GP 338

6.958.000

6.818.840

-2%

1

2

>